Q Exactive™ HF Orbitrap Masspektrometrs

Q Exactive
Q Exactive™ HF Orbitrap Masspektrometrs

Identificējiet un nosakiet daudzumu proteīniem, peptīdiem, lipīdiem, glikāniem un mazajām molekulām precīzi un ar mazāku laika patēriņu ar Thermo Scientific™ Q Exactive™ HF hibrīda kvadrupola  Orbitrap masspektrometru.

Identificējiet, nosakiet daudzumu un gūstiet apliecinājumu vienotās analīzēs ar vienu instrumentu  – Q Exactive HF masspektrometru.

Q Exactive HF sistēma apvieno mūsdienīgu segmentēto kvadrupolu, augstas aktivitātes prekursoru jonu selekcijai, ar augstu izšķirtspēju, precizitāti – masas (HR/AM) ultra plaša lauka Orbitrap masas analizators, lai nodrošinātu ar šādu neatkārtojamu funkciju kombināciju – skenēšanas ātrums, izšķirtspēja , masas precizitāte, spektrālā kvalitāte un sensitivitāte.

Q Exactive HF unikālās funkcijas:

  • Maksimālais skenēšanas ātrums 18 Hz, apvienots ar ultra plaša lauka Orbitrap analizatoru, kas dubulto tā ātrumu un izškirtspēju.
  • Izšķirtspēja līdz 240,000,kad m/z ir 200.
  • Advancēta Kvadrupola tehnoloģija (AQT) līdztekus Thermo Fisher segmentētajam HyperQuad.
  • Advancēts aktīvo staru vadītājs Advanced Active Beam Guide (AABG) inteliģentai jonu staru vadībai augstas plūsmas jonu avotiem.
  • Atbalsta daudzējādas pieejas kvantificēšanai, ietverot selektīvo jonu monitoringu (SIM), paralēlo reakciju monitoringu (PRM) un neatkarīgu datu iegūšanu (DIA).
  • Spektrālā multipleksēšana pastiprinātiem darbības cikliem.
  • RF- Lēcu jonu avots pastiprinātai sensitivātei.

Papildus vienoto proteīnu režīms nodrošina  lielu molekulu pārklāšanu uzlabotām vienoto proteīnu un proteīnu savienojumu analīzēm.

Plašāka informācija: http://www.thermoscientific.com/en/product/q-exactive-hf-hybrid-quadrupole-orbitrap.html