Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “Labochema Latvija” privātuma politikā tiek sniegta informācija par to, kādus juridisko personu datus un personīgā rakstura datus lietotājs var mums sniegt, lietojot šo interneta vietni. Mūsu interneta vietnē esošās norādes uz trešo pušu interneta tīkla lapām nav šīs privātuma politikas objekts.

  1. Informācijas vākšana

1.1. Mēs vācam datus par:
1.1.1. kandidātiem uz brīvām darba vietām, izmantojot karjeras anketas formu, kas izvietota https://www.labochema.lv/karjeras-labochema/;
1.1.2. jautājumu uzdevējiem, izmantojot formu “Sazināties“, kas pieejama visā vietnē, uzspiežot uz vēstules ikonas.
1.2. Dati karjeras anketas formā, kas tiek vākti personāla meklēšanas un atlases nolūkos:
1.2.1. vārds; uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese; CV.
1.3. Dati formā “Sazināties“ tiek vākti atbilžu uz jautājumiem sniegšanas nolūkā:
1.3.1. vārds; uzvārds; iestāde; e-pasta adrese; tālruņa numurs.
1.4. Administrējot mūsu interneta tīkla lapu vai diagnosticējot iespējamos traucējumus, mēs varam izmantot Jūsu IP adresi.
1.5. Aizpildot mūsu interneta vietnē esošas attiecīgas reģistrācijas formas, Jūs piešķirat mums tiesības vākt, pārvaldīt, apstrādāt un aizsargāt Jūsu pārstāvamās juridiskās personas datus un Jūsu personīgos datus tādā apjomā, veidā un nolūkā, kā paredzēts šajā privātuma politikā.

  1. Personīgās informācijas izmantošana

2.1. Mēs izmantojam Jūsu datus tikai šīs privātuma politikas 1.2. un 1.3. punktā norādītajos nolūkos.
2.2. Apņemamies nekad nenodot Jūsu personīgos datus nekādām nesaistītajām trešajām pusēm, izņemot šādus gadījumus:
2.2.1. ja ir Jūsu piekrišana personīgo datu atklāšanai;
2.2.2. tiesībsargājošām institūcijām saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto kārtību.
2.3. Sniedzot personīgo informāciju, Jūs tāpat dodat mums atļauju sazināties ar Jums pa pastu, tālruni vai e-pastu.
2.4. Jums ir tiesības iepazīties ar uzkrātajiem datiem, nenorādot pieprasījuma motīvus, rakstiski pieprasīt dzēst savus personīgos datus, kurus iesniedzāt mūsu interneta tikla lapas formās, kā arī rakstiski pieprasīt nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus datus. Lai uzzinātu, kādi Jūsu personīgie dati ir savākti vai saņemti un kādiem saņēmējiem tie nodoti vai bija nodoti vismaz 1 (viena) pēdējā gada laikā, kā arī vai Jūsu personīgie dati ir pilnīgi un pareizi, varat vērsties pie mums šīs privātuma politikas 2.5.1. un 2.5.2. punktā norādītajos veidos. Saņemot šādu Jūsu pieprasījumu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas atbildēsim, vai ar Jums saistītie personīgie dati ir apstrādāti, un sniegsim pieprasītos datus.
2.5. Jums ir tiesības jebkurā laikā, attiecīgi mūs informējot, nepiekrist mūsu sabiedrības privātuma politikai un nepiekrist Jūsu personīgo datu apstrādei. Jūs esat iepriekš informēts(-a) un piekrītat, ka, Jums aizpildot un nosūtot mūsu interneta vietnē izvietotās formas, Jūs piekrītat arī mūsu sabiedrības privātuma politikai. Ja nevēlaties, lai Jūsu personīgie dati tiek izmantoti šajā privātuma politikā norādītajiem mērķiem, lūdzam mums tos neiesniegt.
2.6. Jebkurus pieprasījumus vai norādījumus attiecībā uz personīgo datu apstrādi Jūs varat iesniegt mums rakstiski vienā no šādiem veidiem:
2.6.1. iesniedzot šādu pieprasījumu vai norādījumu uz mūsu juridisko adresi Dzērbenes iela 27, LV-1006, Rīga;
2.6.2. nosūtot šādu pieprasījumu vai norādījumu uz elektroniskā pasta adresi info@labochema.lv no mums iepriekš paziņotās savas elektroniskā pasta adreses.
2.7. Jūsu personīgo informāciju mēs glabāsim tik ilgi, cik tas nepieciešams šajā Privātuma politikā norādīto mērķu realizēšanai.
2.8. Jūs esat iepriekš informēts(-a) un piekrītat, ka Jūsu personīgos datus mums ir tiesības glabāt serverī tik ilgi, cik tas nepieciešams, ja Jūsu iesniegtie dati tikuši izmantoti prettiesiskās darbības veikšanā vai bija aizdomas, ka notikusi identitātes nozagšana vai cits pārkāpums, kura dēļ tika vai tiks veiktas attiecīgu tiesībsargājošo institūciju pārbaudes. Šie dati tiek iznīcināti, saņemot likumīgus norādījumus no tiesībsargājošām vai citām pilnvarotām institūcijām.

  1. Aizsardzības politika

3.1. Sabiedrība realizē atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Jūsu datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgi iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, sagrozīšanu, nelikumīgu izpaušanu un piekļūšanu tiem, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu rīcību.

  1. Sīkdatņu izmantošana

4.1. Sabiedrības interneta vietnē mēs vēlamies sniegt Jums piemēroto informāciju un funkcijas. Tam nepieciešamas sīkdatnes (angļu val. – cookies) – mazi teksta dokumenti, kas satur unikālus identifikācijas numurus, kuri tiek nodoti no interneta vietnes Jūsu datorā (ierīcē). Izmantojot sīkdatnes, mēs atpazīstam Jūs kā agrāko mūsu interneta vietnes lietotāju un ievācam vietnes lietošanas statistiku.
4.2. Jums ir iespēja izvēlēties, vai vēlaties vai nevēlaties pieņemt sīkdatnes. Apmeklējot sabiedrības interneta vietni, ieraudzīsit paziņojumu, kas informē par sīkdatņu izmantošanu un lūdz dot piekrišanu. Ja jūs neapliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai, sīkdatnes netiks izmantotas. Jūs varat arī izslēgt sīkdatnes, izmantojot savus interneta pārlūka iestatījumus. Ja izslēgsit sīkdatnes savā pārlūkā vai citā veidā, Jūs nevarēsit visā apjomā izmantot jebkuras interneta vietnes funkcijas.

  1. Grozījumi

5.1. Ja tiks veikti ievērojami privātuma politikas grozījumi, visi grozījumi tiks izklāstīti šīs privātuma politikas jaunākajā versijā un/vai ar atsevišķu paziņojumu interneta vietnē.
5.2. Ja Jums ir jautājumi vai Jūs uzskatāt, ka šī privātuma politika nesniedz atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@labochema.lv

Privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta 2018. gada 21. maijā.

E-veikals

Informējam, ka vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (ang. cookies). Tālāk pārlūkojot vietni vai nospiežot pogu OK, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk informācijas varat atrast šeit.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close